Prijava za MOJ SUPER RASPUST

formular za prijavu


  * U slučaju odustanka, primenjuje se otkazna skala iz Opštih uslova putovanja.
  * Prva rata u iznosu od 5.000 dinara plaća se prilikom prijave, a ostatak iznosa uplaćuje se obavezno u jednakim mesečnim ratama, s tim da poslednja rata mora biti plaćena 20 dana pre polaska. Ukoliko se dugovanje ne izmiruje redovno, agencija zadržava pravo da otkaže putovanje putnika.
  * U slučaju odustanka deteta pre početka kampa, agencija zadržava administrativni trošak u iznosu od 5.000 dinara, a ostatak uplaćenog iznosa refundira se na osnovu otkazne skale iz Opštih uslova putovanja i zavisi od datuma kada se odustanak prijavi agenciji.
  * U slučaju bolesti deteta na kampu, ukoliko doktor tako proceni, roditelj/staratelj je u obavezi da dođe po dete o svom trošku.
  * Ukoliko dete, prema proceni učitelja, krši pravila lepog ponašanja i primernog vladanja, roditelj/staratelj je u obavezi da dođe po dete o svom trošku.
  * Cena aranžmana odnosi se na polaske iz Beograda, a za određene gradove postoji doplata za prevoz.
  * Obaveštenje o tačnom vremenu i mestu polaska agencija šalje učiteljima dan pre polaska na destinaciju.
  * Kompletna realizacija dečijeg kampa ,,Moj Super Raspust” je u organizaciji TA ,,Superlino travel”.