Prijava za
MOJ SUPER RASPUST

formular za prijavu

  * U slučaju odustanka, primenjuje se otkazna skala iz Opštih uslova putovanja.

  * Prva rata u iznosu od 6.000 dinara plaća se prilikom prijave, a ostatak iznosa uplaćuje se obavezno u jednakim mesečnim ratama, s tim da poslednja rata mora biti plaćena 20 dana pre polaska. Ukoliko se dugovanje ne izmiruje redovno, agencija zadržava pravo da otkaže putovanje putnika.

  * U slučaju odustanka deteta pre početka kampa, agencija zadržava administrativni trošak u iznosu od 6.000 dinara, a ostatak uplaćenog iznosa refundira se na osnovu otkazne skale iz Opštih uslova putovanja i zavisi od datuma kada se odustanak prijavi agenciji.

  * U slučaju bolesti deteta na kampu, ukoliko doktor tako proceni, roditelj/staratelj je u obavezi da dođe po dete o svom trošku.

  * Ukoliko dete, prema proceni učitelja, krši pravila lepog ponašanja i primernog vladanja, roditelj/staratelj je u obavezi da dođe po dete o svom trošku.

  * Cena aranžmana odnosi se na polaske iz Beograda, a za određene gradove postoji doplata za prevoz.

  * Obaveštenje o tačnom vremenu i mestu polaska agencija šalje učiteljima dan pre polaska na destinaciju.

  * Kompletna realizacija dečijeg kampa ,,Moj Super Raspust” je u organizaciji TA ,,Superlino travel”.