Kopaonik - Letnji kamp
Srebrnac

Ovde godine agencija Superlino travel u okviru kampa MOJ SUPER RASPUST organizuje boravak dece u prirodi
tokom letnjeg raspusta na planini Kopaonik

Kopaonik – letnji kamp – smene i uslovi putovanja

Kamp je osmišljen da deci pruži vannastavne aktivnosti u prirodi koje im razvijaju kreativnost, snalažljivost, timski i takmičarski duh i omogućavaju im da steknu radne navike. Deca kvalitetno provode svoje slobodno vreme u objektima koji su prilagodjeni njihovim potrebama i uz stalan nadzor stručnih lica
sa velikim profesionalnim iskustvom u radu sa decom i uz maksimalnu bezbednost.

Kamp MOJ SUPER RASPUST organizovaće svoje aktivnosti tokom leta 2024. godine na planini Kopaonik. Smeštaj dece organizovan je u
hotelu Srebrnac sa višekrevetnim sobama i sa punim pansionom. Hotel raspolaže restoranom sa galerijom i kafe barom, a sa terase se pruža predivan pogled na vrh Gobelju. U sastavu hotela je sportski teren i kompletna infrastruktura za sprovođenje svih sadržaja i učionice kako na otvorenom, tako i u zatvorenom prostoru. 

Tokom leta 2024. biće organizovane sledeće smene

– I smena: 22.06.2024 – 27.06.2024
– II smena: 27.06.2024 – 02.07.2024
– III smena: 02.07.2024 – 07.07.2024
– IV smena: 07.07.2024 – 12.07.2024
– V smena: 12.07.2024 – 17.07.2024
– VI smena: 17.07.2024 – 22.07.2024
– VII smena: 22.07.2024 – 27.07.2024
– VIII smena: 27.07.2024 – 01.08.2024
– IX smena: 01.08.2024 – 06.08.2024

Šta sadrži hotel i kamp

Hotel Srebrnac poseduje 1/4 sobe kao i više 1/6 apartmana. Svaka soba ima svoje kupatilo. U sastavu hotela je sportski teren i kompletna infrastruktura za sprovođenje svih sadržaja i učionice kako na otvorenom, tako i u
zatvorenom prostoru.

 

Hotel ima svoj restoran u kome će deca imati doručak, ručak, večeru i užinu.


Sve aktivnosti u okviru kampa MOJE SUPER RASPUST uključene su u cenu i ne naplaćuju se dodatno.

Pored toga cena aranžmana uključuje

 • 5 noćenja na bazi punog pansiona sa užinom
 • Autobuski prevoz autobusima visoke turističke kategorije (tv, dvd, audio i video oprema, A/C)
 • Boravišnu taksu
 • Kompletnu organizaciju i sprovođenje svih predviđenih sadržaja tokom trajanja kampa.
 • Usluge vođe grupe (učitelji, nastavnici, treneri) za sve vreme aranžmana i ostalo osoblje (animatori i rekreatori)
 • 24h lekarski nadzor
 • Organizaciju putovanja u celini

Cena

Cena boravka na letnjem kampu MOJ SUPER RASPUST u hotelu Srebrnac iznosi 329€, u dinarskoj protiv vrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate. Aranžman uključuje smeštaj u višekrevetnim sobama i pun pansion.

Način plaćanja

Gotovinsko plaćanje: 6.000,00 RSD prilikom prijave, ostatak u više mesečnih rata, pri čemu je poslednju ratu potrebno isplatiti najkasnije 20 dana pre početka aranžmana

Preko računa:
uz profakturu izdatu od strane agencije Superlino travel d.o.o.

Kredit:
Agencija Superlino travel d.o.o. izdaje klijentu profakturu, na osnovu koje banka u kojoj klijent ima tekući račun, odobrava kredit.

Uslovi plaćanja

Plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS za efektivni strani novac na dan uplate; U SLUČAJU ODUSTANKA OD PUTOVANJA IZNOS OD 6.000,00 RSD SE ZADRŽAVA NA IME ADMINISTRATIVNIH TROŠKOVA, A OSTATAK IZNOSA SE REFUNDIRA U SKLADU SA VAŽEĆIM OPŠTIM USLOVIMA PUTOVANJA TA SUPERLINO TRAVEL D.O.O. Uz ovaj Program važe Opšti uslovi putovanja TA SUPERLINO TRAVEL D.O.O. LICENCA BROJ: OTP 104/2021

Rok za prijavljivanje je 20 dana pred polazak na putovanje ili do popune mesta.

Agencija Superlino travel d.o.o zadržava pravo korekcije cena usled promena na monetarnom tržištu ili promena cena hotela.

Agencija Superlino travel d.o.o zadržava pravo izmene u programu putovanja (redosled pojedinih sadržaja u programu usled objektivnih okolnosti).

Aranžman je rađen na bazi minimum 45 putnika.

U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, rok za otkaz aranžmana je 10 dana pre puta.

Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije.

U slučaju promena na monetarnom tržištu ili tržištu roba i usluga ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika agencija zadržava pravo korekcije cena, izmene programa putovanja ili otkaza putovanja.

Agencija Superlino travel d.o.o. zadržava pravo da propiše i drugačije uslove plaćanja za pojedine promotivne ponude, kao i za zaposlene u firmama sa kojima zaključi poseban ugovor.

Uz ovaj program važe opšti uslovi organizatora putovanja agencije Superlino travel d.o.o…

Program važi od 15.09.2022. godine

Uslovi putovanja

U prilogu možete pročitati Opšte uslove putovanja turističke agencije “Superlino Travel”. Ukoliko imate bilo kakvih pitanja možete nas kontaktirati, a možemo organizovati i sastanak u terminu koji vam odgovara.

Kontakt

MOJ SUPER RASPUST Tim & Superlino Travel
Adresa: Paunova 24, TC Banjica, lokal 207, II sprat,
11000 Beograd, Srbija

Kontakt telefoni: +381 64 403 0211, +381 11 3670 349
E-mail: [email protected]

Naš program obuhvata tri osnovna segmenta veoma bitna za rast i razvoj vašeg deteta:

1) edukacija – sticanje saznanja i veština na kreativan način, kao dopunu redovnom školskom programu.
2) sport, rekreacija i avantura – jačanje svesti o potrebi za fizičkom aktivnošću kroz koju se gradi timski duh i jačaju liderske osobine.
3) priroda i zdrav život – boravak dece na planini i svežem vazduhu, konzumiranje zdrave hrane i razvoj ljubavi prema prirodi.

Edukacija

 • Umovanje
 • Osnove šaha
 • Umetničke radionice – gluma, slikarstvo, vajarstvo, ples, muzika, literarna sekcija i dr.
 • Hemijski eksperimenti
 • Osnove prve pomoći

Sport, Rekreacija i Avantura

 • Mačevanje
 • Streličarstvo
 • Penjanje na veštačku stenu – u saradnji sa penjačkim klubom
 • Zip line program – spust na žici
 • Vožnja bagija na poligonu
 • Zorbing
 • Bubble fudbal
 • Taktički poligon

Priroda i zdrav život

 • Mladi izviđači
 • Postavljanje šatora
 • Orijentacija u prostoru
 • Logorska vatra
 • Ekološke radionice
 • Zdrava ishrana i radne navike

Zabava

 • Žurke
 • Ples
 • Karaoke party
 • Maskenbal
 • Večernje animacije
 • Kvizovi

Kopaonik

Kopaonik je najveći planinski masiv u Srbiji. Jedan deo je zaštićen – Nacionalni park Kopaonik u okviru koga postoji veći broj zaštićenih prirodnih celina, ovde se mogu naći primerci endemske flore a od mnogobrojnih životinjskih vrsta najznačajniji su sivi soko, suri orao, divlja mačka i srna. Najviši vrh je Pančićev vrh sa 2017m nmv. na kome se nalazi mauzolej čuvenog srpskog prirodnjaka po kome je dobio ime. Ceo masiv je dobio naziv po velikom rudnom bogatstvu koje je eksploatisano još od davnina a na širem prostoru je smešten čitav niz kulturno – istorijskih spomenika iz perioda od XII do XV veka. Zahvaljujući razvijenom turističkom centru sa savremenim hotelima i pratećim objektima, Kopaonik predstavlja jednu od najpopularnijih turističkih destinacija u Srbiji i najveći ski centar. Sa skoro 200 sunčanih dana godišnje, zaslužuje svoje drugo ime „Sunčana planina“. Južni položaj, visina i otvorenost terena sprečava zadržavanje oblaka nad planinom.

Hotel Srebrnac

Hotel Srebrnac poseduje 1/4 sobe, kao i više 1/6 apartmana. Svaka soba ima svoje kupatilo. Hotel raspolaže restoranom sa galerijom i kafe barom, a sa terase se pruža predivan pogled na vrh Gobelju. U sastavu hotela je sportski teren i kompletna infrastruktura za sprovođenje svih sadržaja i učionice kako na otvorenom, tako i u zatvorenom prostoru.