Još nešto što bi trebalo da znate o šahu

Prva šahovska olimpijada je održana 1927. godine u Londonu u organizaciji FIDE i od tada se održava svake parne godine. Pre I svjetskog rata održavala se svake godine. Iako je šah zastupljen u mnogim zemaljama širom sveta, ipak nije priznat ni uvršten u olimpijske sportove. I pored toga FIDE je danas član Međunarodnog olimpijskog komiteta i poštuje njegova pravila. To znači da bi šah mogao postati olimpijski sport u budućnosti, iako većina stručnjaka smatra da se to neće dogoditi.  Jugoslavija je bila domaćin šahovske olimpijade 1950., 1972. i 1990. godine.