Naša adresa Paunova 24, TC Banjica, lokal 206
11000 Beograd, Srbija
Radno vreme: 09h -17h
Subota: 09h-15h
Pozovite nas (+381 64) 403 0211, (+381 11) 3670 349
E-mail [email protected]
-----------------------------------
PIB: 109083651
Matični broj: 21124214
Broj licence: OTP 43/2015
Račun: 170-0030034013000-14
UniCredit Bank

Tara zimski kamp – smene i uslovi putovanja

Ove godine, agencije Superlino travel, u okviru kampa  MOJ SUPER RASPUST organizuje boravak dece u prirodi tokom zimskog raspusta na planini Tara.

Kamp je osmišljen da deci pruži vannastavne aktivnosti u prirodi koje im razvijaju kreativnost, snalažljivost, timski i takmičarski duh i omogućavaju im da steknu radne navike. Deca kvalitetno provode svoje slobodno vreme u objektima koji su prilagodjeni njihovim potrebama i uz stalan nadzor stručnih lica sa velikim profesionalnim iskustvom u radu sa decom i uz maksimalnu bezbednost.

Boravak dece organizovan je u hotelu  Beli bor, na Tari, u višekrevetnim sobama i sa punim pansionom.

Tokom zime 2017. godine biće organizovana jedna smena:

       –  03.02.2017 – 09.02.2017   

U neposrednoj blizini hotela su i svi neophodni sportski tereni, a deci će biti na raspolaganju i kompletna infrastruktura za sprovođenje svih sadržaja i učionice kako na otvorenom tako i u zatvorenom prostoru. U toku boravka u hotelu Beli bor deca će moći da koriste zatvoreni bazeni u objektima koji se nalaze u neposrednoj blizini hotela u kom su smeštena.

Odmaralište ima svoj restoran u kome će deca imati  doručak, ručak i večeru.

Sve aktivnosti u okviru kampa MOJ SUPER RASPUST uključene su u cenu i ne naplaćuju se dodatno.

Pored toga cena aranžmana uključuje:

 • 6 noćenja na bazi punog pansiona sa užinom 
 • Autobuski prevoz autobusima visoke turističke kategorije (tv, dvd, audio i video oprema, A/C)
 • Zdravstveno osiguranje
 • Boravišna taksa
 • Kompletna organizacija i sprovođenje svih predviđenih sadržaja tokom trajanja kampa.
 • Usluge vođe grupe (učitelji, nastavnici, treneri) za sve vreme aranžmana i ostalo osoblje (animatori i rekreatori)
 • 24h lekarski nadzor
 • Organizacija putovanja u celini

zima7-1

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Cena

Cena boravka u zimskom  kampu MOJ SUPER RASPUST u hotelu Beli Bor  na Tari, iznosi 213 , u dinarskoj protivvrednosti. Aranžman uključuje smeštaj u višekrevetnim sobama i pun pansion.

NAČIN PLAĆANJA:

 • Gotovinsko plaćanje: 4000,00 dinara prilikom prijave, ostatak u više mesečnih rata, pri čemu je poslenju ratu potrebno isplatiti najkasnije 15 dana pre početka aranžmana.
 • Preko računa: uz profakturu izdatu od strane agencije Superlino travel o.o.
 • Kredit: Agencija Superlino travel d.o.o. izdaje klijentu profakturu, na osnovu koje banka u klijent ima tekući račun, odobrava kredit .

PLAĆANJE JE U DINARSKOj PROTIVVREDNOSTI PO SREDNJEM KURSU SOCIETE GENERALE BANKE NA DAN UPLATE

 • Rok za prijavljivanje je 20 dana pred polazak na putovanje ili do popune mesta.
 • Agencija Superlino travel d.o.o zadržava pravo korekcije cena usled promena na monetarnom tržištu ili promena cena hotela.
 • Agencija Superlino travel d.o.o zadržava pravo izmene u programu putovanja (redosled pojedinih sadržaja u programu usled objektivnih okolnosti).
 • Aranžman je rađen na bazi minimum 45 putnika.
 • U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, rok za otkaz aranžmana je 10 dana pre puta.
 • Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije.
 • U slučaju promena na monetarnom tržištu ili tržištu roba i usluga ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika agencija zadržava pravo korekcije cena, izmene programa putovanja ili otkaza putovanja.
 • Agencija Superlino travel d.o.o. zadržava pravo da propiše i drugačije uslove plaćanja za pojedine promotivne ponude, kao i za zaposlene u firmama sa kojima zaključi poseban ugovor.
 • Uz ovaj program važe opšti uslovi organizatora putovanja agencije Superlino travel d.o.o. .
 • Program važi od 01.09.2016. godine

.

Važni dokumenti

OPŠTI USLOVI PUTOVANJA Prijava za MOJ SUPER RASPUST Program putovanja Zdravstveni upitnik Spisak preporučenih stvari Dozvola za slikanje

Uslovi putovanja

U prilogu možete pročitati Opšte uslove putovanja turističke agencije “Superlino Travel”.  Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, mežete nas kontaktirati, a možemo organizovati i sastanak u terminu koji vam odgovara.

MOJ SUPER RASPUST Tim & Superlino Travel
Adresa: Paunova 24, TC Banjica, lokal 206, II sprat,
11000 Beograd, Srbija

kontak telefoni: +381 64 403 0211, +381 11 3670 349
e-mail: [email protected]

1. dan   Polazak

Agencija  Superlino travel d.o.o. organizuje polazak učenika iz više gradova u Srbiji. O tačnoj lokaciji i vremenu polaska, nastavnici odnosno vođe grupa biće blagovremeno obavešteni.

Polazak u kamp organizovan je uvek u jutarnjim časovima. Prevoz je organizovan u saradnji sa proverenim prevoznicima, sa kojima naša agencija ima višegodišnju saradnju.

Tokom puta su planirana usputna zadržavanja radi odmora i osveženja.

Nakon dolaska u kamp i smeštanja u sobe, sledi program dobrodošlice, upoznavanje sa timom kampa MOJ SUPER RASPUST,  i izbor grupa dece koje će zajedno učestvovati u aktivnostima.

Ručak i odmor, a zatim obilazak kampa, upoznavanje i druženje uz početak aktivnosti.

Večera. Žurka dobrodošlice i večernja animacija. Odlazak na spavanje oko 22 časa.

2.-6. dan: Kamp MOJ SUPER RASPUST

Boravka dece organizovan je na bazi punog pansiona. Tokom dana deca u partnji nastavnika učestvuju u aktivnostima na rezličitim poligonima. Grupa ostaju na svakom poligonu oko 30 minuta, koliko je potrebno da se svako dete bar jednom oproba u nekoj aktivnosti.

U popodnevnim časovima nakon ručka, organizuju se umetničke i druge radionice, kao i časovi engleskog jezika uz igru. Nastavak sportsko-rekreativnih aktivnosti po unapred utvrđenom rasporedu.

Svako veče, posle večere, osmišljen je različit večernji program.

Odlazlak na spavanje predviđen je za 22 časa.

7.dan: Povratak

U prepodnevnim časovima nastavlja se sa realizacijom predviđenih aktivnosti po utvrđenom programu i nakon ručka polazak,  u popodnevnim časovima povratak.

Dolazak u večernjim časovima (u zavisnosti od uslova saobraćaja) i destinacije.

sal_5184s

sal_5002-1

sal_5984

Naš program obuhvata tri osnovna segmenta veoma bitna rast i razvoj vašeg deteta:

1) edukacija – sticanje saznanja i veština na kreativan način, kao dopunu redovnom školskom programu.

2) sport, rekreacija i avantura – jačanje svesti  o potrebi za  fizičkom aktivnošću kroz koju se gradi timski duh i jačaju liderske osobine.

3) priroda i zdrav život – boravak dece na planini i svežem vazduhu, konzumiranje zdrave hrane i razvoj ljubavi prema prirodi.

zima2-1

EDUKACIJA:

 • Časovi engleskog jezika
 • Mala škola saobraćaja
 • Osnove šaha
 • Umetničke radionice (gluma, crtanje, literarna sekcija…)

PRIRODA I ZDRAV ŽIVOT:

 • Mladi izviđači
 • Postavljanje šatora
 • Orijentacija u prostoru
 • Logorska vatra
 • Ekološke radionice
 • Zdrava ishrana i radne navike

zima-10

SPORT, REKREACIJA I AVANTURA:

 • Snowtubing (sankanje)
 • Skijanje
 • Mačevanje
 • Streličarstvo
 • Penjanje na veštčku stenu – u saradnji sa penjačkim klubom
 • Zip line program – spust na žici
 • Prepreke na drveću
 • Vožnja bagija na poligonu
 • Zorbing
 • Bubble fudbal
 • Taktički poligon Airsoft kids
 • Igre u bazenu
 • Igre na snegu, “igre bez granica“, i još mnogo toga

ZABAVA:

 • Žurke
 • Ples
 • Karaoke party
 • Maskenbal
 • Večernje animacije
 • Kvizovi
 • Revije i izbor za Miss