Još nešto što bi trebalo da znate o šahu

Prva šahovska olimpijada je održana je 1927. godine u Londonu u organizaciji FIDE i od tada se održava svake parne godine. Pre I svjetskog rata ponekad se održavala i svake godine.  Iako je šah zastupljen u sportskim dijelovima mnogih zemalja širom svijeta, ipak nije priznat ni ubrojen u olimpijske sportove. I pored toga FIDE je danas član Međunarodnog olimpijskog komiteta i poštuje njegova pravila. To znači da bi šah mogao postati olimpijski sport u budućnosti, iako većina stručnjaka smatra da se to neće dogoditi.  Jugoslavija je bila domaćin šahovske olimpijade 1950, 1972 i 1990 godine.