Moj Raspevani Super Raspust

I ove zime, agencija Superlino travel, u okviru kampa MOJ RASPEVANI SUPER RASPUST organizuje boravak dece
u prirodi tokom zimskog raspusta i na planini Tara.

Moj Raspevani Super Raspust – smene i uslovi putovanja

Ove godine, agencija Superlino travel, u okviru kampa MOJ RASPEVANI SUPER RASPUST organizuje boravak dece u prirodi
tokom zimskog raspusta na planini Tara.

Na krajnjem zapadu Srbije, gde Drina pravi najveću okuku u svom toku, smeštena je najlepša srpska, a ujedno i jedna od najlepših planina Evrope – Tara.

– I smena: 16.01.2022 - 21.01.2022

Hotel Beli Bor smešten je u mestu zvanom Radmilovac na nadmorskoj visini od 1025m, udaljen od hotela ,,Omorika” 4,5km. Sobe su višekrevetne od 1/2 do 1/4 i svaka soba poseduje svoje kupatilo. U sastavu hotela su i svi neophodni tereni (za mali i veliki fudbal, košarku i tenis), kompletna infrastrukutra za sprovođenje svih sadržaja i učionice kako na otvorenom, tako i u zatvorenom prostoru.

U sklopu hotela deca će imati doručak, ručak i večeru.


Sve aktivnosti u okviru kampa MOJ RASPEVANI
 SUPER RASPUST uključene su u cenu i ne naplaćuju se dodatno.

 • 5 noćenja na bazi punog pansiona sa užinom u hotelu Beli Bor
 • Autobuski prevoz autobusima visoke turističke kategorije (tv, dvd, audio i video oprema, A/C)
 • Zdravstveno osiguranje
 • Boravišnu taksu
 • Kompletnu organizaciju i sprovođenje svih predviđenih sadržaja tokom trajanja kampa.
 • Usluge vođe grupe (učitelji, nastavnici, treneri) za sve vreme aranžmana i ostalo osoblje (animatori i rekreatori)
 • 24h lekarski nadzor
 • Aktivnosti po navedenim segmentima
 • Organizaciju putovanja u celini

Cena boravka u zimskom kampu MOJ RASPEVANI SUPER RASPUST u odmaralištu hotelu Beli Bor iznosi 259€, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate. Aranžman uključuje smeštaj u višekrevetnim sobama i pun pansion.

Gotovinsko plaćanje: 5.000,00 RSD prilikom prijave, ostatak u više mesečnih rata, pri čemu je poslednju ratu potrebno isplatiti najkasnije 15 dana pre početka aranžmana

Preko računa:
uz profakturu izdatu od strane agencije Superlino travel d.o.o.

Kredit:
Agencija Superlino travel d.o.o. izdaje klijentu profakturu, na osnovu koje banka u kojoj klijent ima tekući račun, odobrava kredit.

Plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS za efektivni strani novac na dan uplate; U SLUČAJU ODUSTANKA OD PUTOVANJA IZNOS OD 1.500,00 RSD SE ZADRŽAVA NA IME ADMINISTRATIVNIH TROŠKOVA, A OSTATAK IZNOSA SE REFUNDIRA U SKLADU SA VAŽEĆIM OPŠTIM USLOVIMA PUTOVANJA TA SUPERLINO TRAVEL D.O.O. Uz ovaj Program važe Opšti uslovi putovanja TA SUPERLINO TRAVEL D.O.O. LICENCA BROJ: OTP 169/2020

Rok za prijavljivanje je 20 dana pred polazak na putovanje ili do popune mesta.
Agencija Superlino travel d.o.o zadržava pravo korekcije cena usled promena na monetarnom tržištu ili promena cena hotela.
Agencija Superlino travel d.o.o zadržava pravo izmene u programu putovanja (redosled pojedinih sadržaja u programu usled objektivnih okolnosti).
Aranžman je rađen na bazi minimum 45 putnika.
U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, rok za otkaz aranžmana je 10 dana pre puta.
Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije.
U slučaju promena na monetarnom tržištu ili tržištu roba i usluga ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika agencija zadržava pravo korekcije cena, izmene programa putovanja ili otkaza putovanja.
Agencija Superlino travel d.o.o. zadržava pravo da propiše i drugačije uslove plaćanja za pojedine promotivne ponude, kao i za zaposlene u firmama sa kojima zaključi poseban ugovor.
Uz ovaj program važe opšti uslovi organizatora putovanja agencije Superlino travel d.o.o. .
Program važi od 03.09.2021. godine

U prilogu možete pročitati Opšte uslove putovanja turističke agencije “Superlino Travel”. Ukoliko imate bilo kakvih pitanja možete nas kontaktirati, a možemo organizovati i sastanak u terminu koji vam odgovara.

MOJ SUPER RASPUST Tim & Superlino Travel
Adresa: Paunova 24, TC Banjica, lokal 253, II sprat,
11000 Beograd, Srbija

Kontakt telefoni: +381 64 403 0211, +381 11 3670 349
E-mail: [email protected]

Naš program obuhvata dva osnovna segmenta veoma bitna za rast i razvoj vašeg deteta:

1) sport, rekreacija i avantura – jačanje svesti o potrebi za fizičkom aktivnošću kroz koju se gradi timski duh i jačaju liderske osobine.
2) Zabava,muzičke radionice, večernja animacija – druženje, diskoteka, tematske večeri, slično i muzičke radionice u organizaciji
profesora muzičke kulture koji vode decu na prolećni super muzički raspust

 Sportsko-rekreativni sadržaj će biti sprovođen po programu Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje iz predmeta „Teorija i metodika elementarnih igara“, oblast „INTEGRALNOST DEČJEG RAZVOJA KROZ IGRU“ - aktivnosti koje su pozitivne za razvoj i zdravlje dece.Pored toga, deo ovog segmenta čine:

 • Kolektivni sportovi (fudbal, košarka, odbojka i dr.)
  • Rekreativne igre namenjene najmlađim polaznicima ( „između dve vatre“ i sl.)
  • Bubble fudbal
  • Mini pikado
  • Bagi
  • Fleg fudbal
  • Air soft poligon
  • Tradicionalne igre
  • Večernji program (ples, maskenbal, pokaži šta znaš…)

 • Žurke
 • Ples
 • Karaoke party
 • Večernje animacije
 • Kvizovi
 • Ostalo

Muzičke radionice biće realizovane prema programu Udruženja nastavnika muzičke kulture Srbije:

 • Rad sa ansamblima hor/orkestar
 • Body percussion
 • Muzikaonica
 • Muzičko opismenjavanje

Tara

Planina Tara je jedna od naših najlepših planina i svakako jedan od najprivlačnijih predela Srbije. Pokrivena gustim četinarskim i listopadnim šumama, protkana pašnjacima i livadama Tara svakako zaslužuje epitet Kraljice planina.

Masiv Tare nalazi se u zapadnom delu Srbije, u graničnom pojasu prema Bosni i Hercegovini, odnosno Republici Srpskoj. Sa juga i jugoistoka, Tara je oivičena rekom Kamišnom i Kremanskom kotlinom oslanjajući se na Zlatibor i Mokru Goru. Na istoku se naslanja na ogranke Ponikava i Stapara. Na severoistoku granicu joj čini reka Pilica. Sa severa masiv Tare oivičen je kanjonom reke Drine, sa severozapada rekom Derventom, dok je sa zapada omedjan Belim Rzavom.

Površina Planine Tare u navedenim granicama je 183km2, a nadmorska visina iznosi 1000m do 1200m. Najviši vrh Tare je Zborište sa nadmorskom visinom od 1544m.

Najpoznatiji turistički lokaliteti na Planini Tari su Kaluđerske Bare, Mitrovac, Zaovine sa svojim jezerima, Šljivovica, Sokolina, Predov Krst i prelepi vidikovac na njemu.

U Širem području planine Tare nalaze se mnoge prirodne i kulturne atrakcije, gradski i turistički centri, poput Bajine Bašte, Zlatibora ili Višegrada, a podno Tare nalazi se Manastir Rača iz 13. veka, centar kulturne i duhovne baštine ovoga kraja.

Hotel Beli Bor

Hotel je smešten u mestu zvanom Radmilovac na nadmorskoj visini od 1025m, udaljen od hotela ,,Omorika” 4,5km. Povezuje ih asfaltni put i uređena šetna staza.

Raspolaže sa 125 komforno opremljenih soba. Pored restorana, hotel ima i kafanu, dva aperitiv bara i diskoteku. Kongresna sala i nekoliko manjih sala su opremljene potrebnom audio-vizuelnom opremom za održavanje seminara, kongresa i savetovanja.

Bežični internet je dostupan u centralnom holu hotela.

Pored hotela su dva ski lifta sa stazama pogodnim za školu skijanja i rekreativno skijanje gostiju. Tu je i rukometno igralište, tri košarkaška terena i pomoćni fudbalski travnati teren kao i dva teniska terena sa čvrstom podlogom što naš hotel čini idealnim mestom za organizovanje sportskih kampova.

Letnje učionice pored hotela se koriste kao učionice i radionice organizovanih škola i nastave u prirodi.

Poslednjih godina hotel „Beli bor“ je tokom leta domaćin deci iz humanitarne organizacije „Naša Srbija“. Za potrebe te Škole prijateljstva i boravka ostale dece na rekreativnoj nastavi, podignut je dečiji Drvengrad, koji se sastoji od osam paviljona pogodnih za izvođenje kurseva, radionica i kulturno-zabavnih programa.